Articles in Taxonomy

Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Om de wegbeheerders te helpen, heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw het initiatief genomen een geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder op te stellen. Daartoe heeft het Centrum alle deskundigen op het gebied van wegbebakening uit de ministeries en de organisaties of onderzoeksinstellingen die het meest op dit gebied actief zijn rond de tafel gebracht.
Dit naslagwerk kan gratis van deze site worden gedownload.

Nieuwe verkeersborden F1 en F3 ter begrenzing van een bebouwde kom vóór 1 juni 2015!

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Het Koninklijk Besluit (KB) van 4 april 2003 (Belgisch Staatsblad (BS) van 8 mei 2003) met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelde een aantal aanpassingen van de verkeersregels vast, onder meer een nieuw model voor de verkeersborden F1 en F3 die een bebouwde kom begrenzen.

MB van 29 januari 2014

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Ministerieel besluit van 29 januari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

MB van 26 april 2006 (BS van 18 mei 2006)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Ministerieel besluit van 26 april 2006 (B.S. 18 mei 2006) tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Pagina's