Articles in Taxonomy

Workshop Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw – Pierres & Marbres Wallonie

Op 17 september vond in de Moulins de Beez te Namen de workshop “Natuursteenverhardingen verfraaien onze straten en openbare ruimten - als ze vakkundig worden aangebracht!” plaats. Deze workshop werd georganiseerd door het OCW en Pierres & Marbres Wallonie en richtte zich tot iedereen die betrokken is bij de inrichting van openbare ruimten. Ze zette ook de lancering van de nieuwe publicatie natuursteenbestratingen van het OCW de nodige luister bij.

Dossier 19 – Duurzaam renoveren door toepassing van scheurremmende lagen bij asfaltoverlaging van betonwegen – Het OCW blikt terug op enkele proefprojecten

Kerntaken (1)

>>

De zoektocht naar duurzame technieken voor onderhoud en renovatie is een constante uitdaging voor de wegenbouw. Een van de mogelijkheden is de aanbrenging van een scheurremmende laag op gescheurde betonplatenverhardingen alvorens deze met asfalt te overlagen.
Met deze techniek kan worden verhinderd dat scheuren of voegen van de bestaande betonweg snel doorgroeien. In het verleden is gebleken dat bij asfaltoverlaging zonder scheurremmende laag of stabilisatie van de betonplaten scheuren gemiddeld 2 tot 3 cm per jaar doorgroeien. Dit wil zeggen dat bij overlaging met 4 tot 5 cm asfalt zonder scheurremmende laag scheuren en voegen doorgaans na twee jaar opnieuw aan het oppervlak zichtbaar zijn. Dergelijke scheuren worden reflectiescheuren genoemd.
Het OCW heeft in het verleden een aantal proefvakken met verschillende soorten van scheurremmende lagen aangelegd, om de doeltreffendheid op lange termijn na te gaan. Sommige proefvakken werden meer dan tien jaar gevolgd. In dit dossier worden de resultaten van deze monitoring toegelicht.

Contact: 

OCW Mededelingen 116

Kerntaken (1)

>>

 • Agenda
  Spring mee op de digitale trein en kom naar Digital Construction Brussels 2018
  Woensdag 24 en donderdag 25 oktober 2018 – Thurn & Taxis, Brussel
  Wij zijn er ook!
  OCW-winteropleiding Duurzame wegen Productie, controle en uitvoering
  Donderdag 24 januari – donderdag 28 maart 2019
 • Nieuwe OCW-publicaties
 • Het gehalte aan organische stoffen van grond: resultaten van het MATOSOL-project
 • Vorst-dooiweerstand van wegenbeton in aanwezigheid van dooizouten - Eerste resultaten van het GELAVIA-project
 • Gustave Magnelprijs 2014-2018
 • Sint-Truiden pilotstad in project om toegankelijkheid voetpaden te meten
 • In memoriam

OCW Mededelingen 114

Kerntaken (1)

>>

 • Agenda Ondergrondse infiltratievoorzieningen – OCW-informatiesessies 28 en 30 mei 2018 –Waver
 • Eerste succesvolle toepassingen OCW-meetmethode MN 89/15 voor visuele inspecties op netwerkniveau
 • Het OCW steunt de 13e editie van de Belgische Energie- en milieuprijs
 • Toepassing van uitgegraven grond van Waalse bouwplaatsen – Milieueisen en verwachte ontwikkelingen
 • Project “CPX-metingen DGO1 SPW” in de startblokken
 • Het OCW werkt mee aan de digitale ontwikkelingen van morgen: resultaten van het Tetra Road_IT-project
 • Zuiveringseffectiviteit van percolatiewater in drainerende wegconstructies – Onderzoeksprojecten DPOD en DPODRAIN
 • Het OCW bestudeert steenslag voor onderfunderingen

Asfaltmenginstallaties in België

|

Kerntaken (1)

>>

Het OCW heeft een lijst met de asfaltmenginstallaties in België opgesteld. U kunt bijdragen tot de verbetering of bijwerking van deze lijst door uw opmerkingen te bezorgen aan mevrouw Annick Thomas:

 • e-mail: a [dot] thomas [at] brrc [dot] be;
 • briefwisseling: Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (Woluwedal 42, 1200 Brussel).
Contact: 

Pagina's