Articles in Taxonomy

APERROUT: onderzoek naar de prestaties van mengpuinsteenslag in de wegenbouw

Jaarlijks wordt in België zes miljoen ton sloop- en bouwpuin (beton, metselwerk) gerecycled in de vorm van mengpuinsteenslag. Dit steenslag bevat tot 50 % metselwerkpuin (bakstenen, dakpannen, niet-drijvend cellenbeton) en maakt 30 % tot 40 % uit van de totale hoeveelheid steenslag die in ons land voor recycling wordt geproduceerd. Deze percentages zijn te verklaren door het relatief hoge aantal bakstenen woningen in België [1]. Voor zover het aan de bestekeisen voldoet, wordt puinsteenslag voornamelijk in ongebonden of gebonden funderingen,
onderfunderingen en ophogingen toegepast.

Snelle en gevoelige detectiemethode voor teer in te recyclen asfalt

Dit onderzoeksproject, gesubsidieerd door de FOD Economie, KMO, middenstand en energie, werd uitgevoerd gedurende twee biennia.

Nuttige toepassing van gerecyclede en secundaire materialen

Om bij te dragen tot duurzame wegenbouw, helpt het om spaarzaam om te springen met grondstoffen en energie. Als alternatief voor het verbruiken van primaire grondstoffen – die meestal niet hernieuwbaar en dus eindig qua voorraad of beschikbaarheid zijn –, kunnen zogenoemde secundaire grondstoffen worden ingezet. Het gaat hierbij om materialen die al eerder in een infrastructuurwerk of in een industrieel proces of product zijn gebruikt en die op het einde van hun levensduur als een afvalstof worden beschouwd.

Contact: 

Economical, technical and ecological utilisation of treated steel slag in civil engineering of high quality demands (ETEUSCE)

Dit driejarige Europese onderzoeksproject, waaraan dertien partners deelnamen, had tot doel, technieken te ontwikkelen om staalslakken (type LD en elektro-oven) van bij de productie te behandelen om ze goede kenmerken te bezorgen en maatvast te maken. Het is in 2000 afgesloten en het eindverslag is uitgebracht.

Contact: 

Recycling en nuttige toepassing van roestvaststaalslak (CRAFT)

In de jaren 1999-2001 werkte het OCW actief mee aan het onderzoeksproject Recycling and Valorisation of Stainless Steel Slags (gesubsidieerd door de Europese Unie, 4e Kaderprogramma voor KMO’s, CRAFT-programma).

Contact: 

Pagina's