Articles in Taxonomy

OCW en nv Stadsbader leggen de eerste proefvakken aan met verjongingsmiddel voor asfalthergebruik

Van 7 tot 9 september 2017 werden op de productiesite van de nv Stadsbader in Vaulx nabij Doornik proefvakken aangelegd, waarbij voor de eerste maal in ons land een verjongingsmiddel (rejuvenator) werd toegepast.
Een verjongingsmiddel is een algemene term voor een additief dat aan asfaltgranulaat (AG) wordt toegevoegd (figuur 2) om de kenmerken van het oude bindmiddel te regenereren zodat de oorspronkelijke prestaties grotendeels opnieuw worden bereikt.

OCW en aannemers zetten extra in op de kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen – Resultaten van de OCW-ringanalyse

Zoals in de OCW Mededelingen 108 (april mei juni 2016) was aangekondigd, heeft het OCW een ringanalyse georganiseerd rond het gebruik van in-situdichtheidsmeters.
De meetcampagne vond plaats van 5 tot 7 oktober 2016 en had als voornaamste doelstellingen:

  • de verschillende interne procedures van elke deelnemer te vergelijken met een door het OCW voorgeschreven procedure;
  • de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de verschillende metingen in situ te bepalen.

Het project is van start gegaan met vijf nucleaire toestellen (vier Troxler 3450TM en één Troxler 4640-BTM) [1] en twee elektromagnetische toestellen (Transtech PQI380TM) [2].
Dit artikel maakt een samenvattende analyse van de resultaten en trekt de belangrijkste conclusies. Een gedetailleerd, volledig verslag van de ringanalyse is beschikbaar op onze website [3].

Contact: 

Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen

Dit project (1/8/2007 – 31/7/2010) werd gefinancierd door IWT-Vlaanderen en was een samenwerking tussen de KU Leuven en het OCW. Het experimentele onderzoek in situ voor dit project vond grotendeels plaats op de N9 tussen Gent en Eeklo.
Het project omvatte verschillende onderzoeksacties.

Asfaltmenginstallaties in België

|

Kerntaken (1)

>>

Het OCW heeft een kaart en een lijst met de asfaltmenginstallaties in België opgesteld. U kunt bijdragen tot de verbetering of bijwerking van deze kaart en lijst door uw opmerkingen te bezorgen aan mevrouw Annick Thomas:

  • e-mail: publication [at] brrc [dot] be;
  • briefwisseling: Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (Woluwedal 42, 1200 Brussel).

Pagina's